VĂN PHÒNG CHO THUÊ 35 ĐỒNG KHỞI, 555 TRẦN HƯNG ĐẠO - Q.1

30 Triệu SKU: 16142

Diện tích:80m2

Loại:Cho thuê văn phòng

Hướng:Không xác định

Khu vực:Quận1 - TP. Hồ Chí Minh